ธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย

ธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย
ในวงการพิมพ์ของประเทศไทย ธุรกิจการพิมพ์จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันหลายธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ แบ่งตามสัดส่วนหลักการของห่วงโซ่อุปทาน โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจได้ดังนี้
1. ธุรกิจด้านวัตถุดิบและเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์
ถือเป็นธุรกิจต้นน้ำของอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยวัตถุดิบหลักๆที่ใช้ในการพิมพ์ คือ กระดาษ หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องตัดกระดาษ หรือเครื่องต่างๆที่จำเป็นแต่ละขั้นตอนงานพิมพ์ โดยหลักๆแล้วแต่ละโรงพิมพ์ เมื่อมีเครื่องพิมพ์ เครื่องจักรต่างๆพร้อมแล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องสั่งต่อมาเรื่อยๆก็คือ กระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการพิมพ์ โดยในปัจจุบัน มีโรงงานผลิตกระดาษหลากหลายยี่ห้อ อย่างเช่น Double A, SCG เป็นต้น
2. ธุรกิจด้านการออกแบบจัดทำต้นฉบับก่อนพิมพ์     
ได้แก่ ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา สำนักสิ่งพิมพ์ ธุรกิจออกแบบหรือที่เรียกว่าโบรคเกอร์ งานด้านนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการใช้สิ่งพิมพ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านการตลาดอย่างมาก ถือว่า ธุรกิจในส่วนนี้ เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมงานพิมพ์เจริญเติบโต บางโรงพิมพ์ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับด้านการออกแบบมากเพราะสามารถเพิ่ม มูลค่างานพิมพ์ให้แก่ลูกค้าได้หลายเท่า

3. ธุรกิจด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์
เป็นธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมงานพิมพ์ ทำหน้าที่ผลิตสิ่งพิมพ์ให้ออกมาเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป (Finished Goods Printing) ในปัจจุบันโรงพิมพ์ในประเทศไทย ขนาดเล็กและกลางมีทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าโรงพิมพ์ ซึ่งนับว่ามากพอสมควร ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องอยู่ที่ลูกค้าว่า จะสามารถเลือกที่จะใช้บริการโรงพิมพ์ที่มีความพร้อมในการบริการ ทั้งงานและคุณภาพสิ่งพิมพ์ที่ดีได้ตรงความต้องการของตัวเอง
สำหรับ โรงพิมพ์เคเจพริ้นติ้ง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้านการผลิตสิ่งพิมพ์นั่นเอง แต่ก็มีส่วนนึงทีเกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจด้านการออกแบบจัดทำต้นฉบับก่อน พิมพ์ด้วย ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า การบริการของโรงพิมพ์ เคเจ จะครบถ้วนและสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้
บทความโดย ไอหนุ่มโรงพิมพ์(เคเจพริ้นติ้ง)
<<กลับหน้าแรกโรงพิมพ์>>