ขนาดของกระดาษสิ่งพิมพ์ Sizes of paper

ทุกวันนี้ทุกท่านเคยสังเกตมั้ยว่า?  สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ เช่นในสำนักงาน มีขนาดเท่าไหร่ ขนาด A4 ที่ได้ยินเกือบทุกวันมีความหมายว่าอย่างไร มีขนาดกว้างxยาวเท่าไหร่
โรงพิมพ์ เคเจพริ้นติ้ง (KJ Printing) ขอนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขนาดของกระดาษสิ่งพิมพ์หรืองานพิมพ์ที่เราเห็น ทั่วไปในชีวิตประจำวัน มานำเสนอเป็นเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อย ดังนี้
- นามบัตร ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก คือ 9×5.5 cm.
- โบรชัวร์หรือใบปลิว จะมีหลายขนาดที่นิยมใช้กันคือ ขนาด A5,A4 และ A3 (เรียงตามขนาดเล็กไปใหญ่)
- กระดาษหัวจดหมาย จะใช้อยู่ขนาดเดียวและเป็นมาตรฐานที่นิยมกันทั่วโลก ก็คือขนาด A4
- สมุดฉีก ประเทศไทยจะใช้อยู่ที่ขนาด A5

โดยสามารถสรุปขนาดของงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน ตามขนาดของ Size A ได้ดังรูปด้านล่าง

 

บทความโดย : ไอหนุ่มโรงพิมพ์ (เคเจ)

<< กลับหน้าแรกโรงพิมพ์>>