History

ประวัติของ โรงพิมพ์ เคเจพริ้นติ้ง  

โรงพิมพ์ เคเจ พริ้นติ้ง ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ระบบ เลตเตอร์เพรส เป็นหลัก เนื่องด้วยความไว้วางใจและความเมตตาจากลูกค้า ทำให้ โรงพิมพ์ เคเจ ขยายงานพิมพ์มาสู่ระบบ ออฟเซ็ต และ ดิจิตอลต่อมา

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่โรงพิมพ์ เคเจ ให้บริการผลิตและสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์คุณภาพทุกชนิดตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ทำให้เรารู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไรจากสิ่งพิมพ์
วิสัยทัศน์โรงพิมพ์ เคเจ คือ สิ่งพิมพ์ของเรา สามารถทำให้ลูกค้าทุกท่าน มีภาพลักษณ์ที่ดี ทางธุรกิจ ในด้าน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อความก้าวหน้าธุรกิจต่อไป

 

<<กลับหน้าแรกโรงพิมพ์>>