เช็คราคากระดาษหัวจดหมาย (Letters Head)

* หมายเหตุ
- ถ้าให้ทางโรงพิมพ์ เคเจพริ้นติ้ง จัดทำอาร์ทเวิร์คให้ คิดค่าบริการ 300 – 500 บาทขึ้นอยู่กับความยากง่าย
- ราคานี้ไม่รวม Vat 7%
- จัดส่งในเขตกรุงเทพมหานครฟรี
- ถ้าให้จัดส่งในเขตปริมณฑล คิดค่าขนส่ง 200 บาท
- ถ้าให้จัดส่งไปที่จังหวัดต่าง ๆคิดค่าขนส่ง 200 – 400 บาท แล้วแต่ระยะทางครับ

<<กลับหน้าแรกโรงพิมพ์>>